บัญชียาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

บัญชียาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

1.      กลุ่มยาที่ใช้ภายในสำหรับใช้รับประทาน

1.1  ยาลดไข้ บรรเทาปวด                 พาราเซตามอล ชนิดเม็ด และชนิดน้ำ

1.2  ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก แก้ผดผื่นคัน    คอร์เฟนิรามีน ชนิดเม็ด

1.3  ยาแก้ไอขับเสมหะ                     ยาแก้ไอมะขามป้อม

1.4  ยาแก้ท้องเสีย                           ผงน้ำตาลเกลือแร่ ผงถ่านดูดซับสารพิษ

1.5  ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ                ยาธาตุน้ำแดง

1.6  ยาโรคกระเพาะอาหาร               Al(OH)3 + Mg(OH)2

 

2.      กลุ่มยาที่ใช้ภายนอก

2.1  ยาทาแก้แพ้ แก้ผดผื่นคัน            คาลาไมน์โลชั่น ยาหม่อง

2.2  ยาทาแก้ปวดเมื่อย                     Methylsalicylate

2.3  ยาทาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก       Silver Sulfadiazine

2.4  ยาล้างตา                                Boric Solution

2.5  ยาดมแก้วิงเวียน                       แอมโมเนีย

2.6  ยาล้างแผล                              แอลกอฮอล์ น้ำเกลือล้างแผล

2.7  ยาใส่แผล                                        Povidone Iodine

2.8  ยาโรคหิดเหา                           Benzyl Benzoate

 

3.      กลุ่มเวชภัณฑ์ และอื่นๆ

3.1  อุปกรณ์ทำแผล                        สำลีก้อน ผ้ากอส เทปกาว พลาสเตอร์ยา ผ้าพันแผลชนิดยืด

3.2  ปรอทวัดไข้

3.3  ถุงประคบร้อน-เย็น

3.4  หน้ากากอนามัย

3.5  หวีเสนียด

3.6  Hygrometer


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์