Ya&You @ SET Social Impact Day 2019 ส่งเสริมแก้ป้ญหาสังคมอย่างยั่งยืน

Ya&You @ SET Social Impact Day 2019 ส่งเสริมแก้ป้ญหาสังคมอย่างยั่งยืน

SET Social Impact Day 2019

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน” พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ งานนี้ทาง website yaandyou.net (Ya&You) ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 60 ธุรกิจเพื่อสังคม “ด้านสุขภาพ” ที่สร้าง Social Impact ด้วยนวัตกรรมหลากหลายมิติ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ วันที่ 17-18 ก.ค. 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 

Ya&You ได้นำเสนอกิจกรรมใหม่ 3 โครงการคือ     
3C Ya&You Empowerment for 
1) Customers : อบรมวิธีการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยบุคลากรวิชาชีพ
2) Corporations : วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพและออกแบบหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสม กับพนักงานของคุณ
3) Communities : ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใข้นาและดูแลสุขภาพส่งเสริมให้ชุมชนสังคมวิเคราะห์ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างรู้ทัน
ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ url : [เอกสาร 3C Ya&You[ดูภาพงาน
 

ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์