เกร็ดความรู้

โรงเรียนคุณภาพกับเม็ดยาอาสา (ตอนที่1)

            เชื่อได้ว่าหลายๆท่านที่กำลังอ่านบทความฉบับนี้อยู่อาจเป็นงง และสงสัยว่า โรงเรียนมาเกี่ยวอะไรกับ “เม็ดยา” แถมด้วยการอาสาอีกต่างหาก? ไม่ต้องตกใจครับ เพราะบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตู้ยาโรงเรียนเพื่อน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตลอดจนแรงสนับสนุนเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้องในโรงเรียนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ให้สมกับเป็นอนาคตของชาติที่เราจะได้ฝากความหวังของประเทศในอนาคตไว้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ยังไงล่ะครับ

            ส่วนเม็ดยาอาสาก็หมายถึงเภสัชกรกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนจากความหวังดีของเภสัชกรไทยที่อยากให้เด็กๆในวัยเรียนทุกคนได้รับมาตรฐานการดูแลโดยเฉพาะเรื่องการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการใช้ยาอย่างถูกวิธีและถูกขนาด ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่จริงต้องขอบอกตามตรงครับว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆในหลายโรงเรียนโดยเฉพาะเขตต่างจัวหวัดจะมีความเสี่ยงจากการได้รับยาที่ไม่ถูกต้องสูงมากๆ

            ด้วยปณิธาณที่มุ่งมั่นของสมาชิกในโครงการพัฒนาตู้ยาโรงเรียนที่อยากให้อนาคตของชาติมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาอย่างถูกต้องบทความนี้จึงได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีกับเด็กๆในโรงเรียนโดยการประมวลองค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์เบื้องต้น โภชนาการ และหลักในการใช้ยาอย่างถูกต้องภายใต้แนวความคิดที่ว่า “โรคภัยควรรู้ หยูกยาน่าจำ สำคัญคืออาหาร” เพื่อให้บุคลากรตลอดจนเด็กๆในโรงเรียนได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นได้ 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์