ตู้ยาโรงเรียน


เกร็ดความรู้

ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก - คลอร์เฟนิรามีน

คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine หรือ CPM)     


ยานี้ใช้สำหรับ  ใช้บรรเทาอาการแพ้และหวัด ได้แก่ น้ำมูกไหล อาการจาม  คันตาและน้ำตาไหลจากการแพ้ เช่น แพ้ละออง      เกสรดอกไม้ แพ้ฝุ่นละออง เป็นต้น

รูปแบบยา    ยาเม็ด  ขนาด 4 มิลลิกรัม
                   ยาน้ำ ความแรง 2 มิลลิกรัม / 5 มิลลิลิตร
วิธีใช้ยา       รับประทานยานี้เฉพาะเวลามีอาการเท่านั้น

น้ำหนัก (กิโลกรัม) รับประทานครั้งละ รับประทานวันละ
10-15 ครึ่งช้อนชา 3 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
16-25 1 ช้อนชา หรือ ครึ่งเม็ด 3 ครั้งหลังอาหาร
26-35 1 ช้อนชาครึ่ง หรือ ครึ่ง-1 เม็ด 3 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
มากกว่า 35 2 ช้อนชา หรือ 1 เม้ด 3 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน


ข้อควรระวัง  


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 116-117


ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)