ตู้ยาโรงเรียน


เกร็ดความรู้

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ - บรอมเฮกซีน

บรอมเฮกซีน (Bromhexine)

ยานี้ใช้สำหรับ  รักษาอาการมีเสมหะในระบบทางเดินหายใจ
รูปแบบยา       ยาเม็ด ขนาด 8 มิลลิกรัม
                     ยาน้ำ ความแรง 4 มิลลิกรัม / 5 มิลลิลิตร
วิธีใช้ยา   


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 144


ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)