ตู้ยาโรงเรียน


เกร็ดความรู้

ยาบรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง - ไฮออสซิน

ไฮออสซิน (Hyoscine-N-butylbromide)

ปวดเกร็งช่องท้อง

ยานี้ใช้สำหรับ  บรรเทาอาการปวดเกร็งช่องท้อง ซึ่งมีสาเหตุจากการหดเกร็งกล้ามเนื้อที่บริเวณกระเพาะอาหารหรือกระเพาะปัสสาวะ
รูปแบบยา       ยาเม็ด ขนาด 10 มิลลิกรัม
วิธีใช้ยา          ยานี้รับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

ข้อควรระวัง   

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 146


ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)