เกร็ดความรู้

ความต้องการของยาและเวชภัณฑ์

       “ยา” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่มนุษย์เราขาดไม่ได้ และ “ยา” เป็นสิ่งจำเป็นมาก แม้ว่าจะเป็นยารักษาภายนอกและภายใน เราก็ควรมีไว้เพื่อรักษาในยามเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
โรงเรียนเราเป็นพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีความเสี่ยงและเหตุการณ์ต่างๆ เกิดได้สูงมากและบางครั้งเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายใน      ​        โรงเรียน อาจทำให้นักเรียนหรือครูเกิดอุบัติเหตุที่อาจคาดไม่ถึง เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางโรงเรียนไม่สามารถที่จะรักษาปฐมพยาบาลได้ เนื่องจากไม่มียาและอุปกรณ์ในการรักษา บางครั้งก็มีนักเรียนป่วยเป็นไข้ ก็ไม่สามารถที่จะให้การรักษาได้เช่นเดียวกัน
       เมื่อมี “ยา” สุขก็เกิด ทุกคนปลอดภัย ไร้โรคร้าย พวกเรานักเรียนในโรงเรียน จึงเรียงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและความกรุณาอย่างยิ่ง จึงอยากให้ทางรัฐได้อ่านความต้องการของโรงเรียนด้วยนะคะ

 

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์