ตู้ยาโรงเรียน


ตอนที่3 พูดได้เสียงสำเนียงฝรั่ง

หมวด: ภาพและวีดิโอ

ตอนที่3 พูดได้เสียงสำเนียงฝรั่ง

English for Thais
เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษกับอาจารย์เสา


ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)