ตู้ยาโรงเรียน


ตอนที่5 สร้างประโยคคล่องไม่ต้องท่องไวยกรณ์

หมวด: ภาพและวีดิโอ

ตอนที่5 สร้างประโยคคล่องไม่ต้องท่องไวยกรณ์

English for Thais
เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษกับอาจารย์เสา


ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)