ความสำคัญของยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็กนักเรียน - อุสมาน หะมะ

          3 จชต. เมื่อเอ่ยชื่อถีง ในความคิดของผู้ที่ได้รับฟัง หลายท่านอาจคิดถึงทหารผู้เสียสละ ระเบิด สงคราม แต่เบื้องหลังความโหดร้ายที่ท่านได้รับฟังจากสื่อทางโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ คือ ยังมีโรงเรียนที่ห่างไกล ซึ่งขาดแคลนหนึ่งในปัจจัย 4 คือ ยา ซึ่ง ยา หมายถึง สารหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่อาหาร ใช้ในการป้องกันรักษา หรือบำบัดโรคต่างๆในคนและสัตว์ เพื่อให้พ้นจากการทรมาน หรือความเจ็บปวดจากโรคภัยต่างๆ ยาเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

         จากที่กล่าวมาข้างต้น กระผมซึ่งเรียนอยู่ใน ร.ร.นะห์ฎอฯ มีความขาดแคลนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก กระผมพักอยู่ที่หอพักภายใน ร.ร. โดยกระผมนั้นเป็นประชาชน นร. และผู้ดูแลหอพักในเวลาที่อุสตาชไม่อยู่ ซึ่งนักเรียนที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจะมาแจ้งให้กระผมทราบ และกระผมจะแจ้งให้อ.ห้องพยาบาลทราบ แต่ปัญหาคือ ยาในร.ร.ของกระผมมีไม่พอต่อความต้องการของนักเรียนที่เจ็บป่วย บางครั้งในหอพักในเวลากลางคืนเกิดมีอาการเจ็บป่วย หากมีอาการหนัก อาจต้องนำส่ง รพ.ที่อยู่ใกล้เคียง และปัญหาที่พบต่อมาคือ เด็กที่อยู่หอพักจะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ กระผมจึงต้องโทรศัพท์ตามหาอุสตาชที่ควบคุมหอ เพื่อนำนักเรียนที่ป่วยส่งรพ.ซึ่งยุ่งยากและบางครั้งอาจจะไม่ทันการ

         กระผมคิดว่าหากเรามียาที่เพียงพออยู่ในร.ร. อาจจะทำให้เราไม่ประสบปัญหาเหล่านี้ กระผมจึงใครขอความกรุณาท่านผู้มีความอนุเคราะห์บริจาคยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่ ร.ร.ของกระผม เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีและลดปัญหาเมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย กระผมจึงใครขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

อุสมาน หะมะ

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์