องค์การเภสัชกรรม ร่วมสนันสนุนโครงการตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

องค์การเภสัชกรรม ร่วมสนันสนุนโครงการตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 


            ภก. พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ มอบเงินทุนในการจัดหาตู้ยาโรงเรียนพร้อมยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 780,000 บาท รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมรวม 18 รายการ จำนวน 60 ชุด มูลค่ารวม 893,047 บาท เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้ความช่วยเหลือ การดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ในโครงการตู้ยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยมีศาสตราจารย์ ภก. ดร. ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์