เกร็ดความรู้

ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก - คลอร์เฟนิรามีน

คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine หรือ CPM)     


ยานี้ใช้สำหรับ  ใช้บรรเทาอาการแพ้และหวัด ได้แก่ น้ำมูกไหล อาการจาม  คันตาและน้ำตาไหลจากการแพ้ เช่น แพ้ละออง      เกสรดอกไม้ แพ้ฝุ่นละออง เป็นต้น

รูปแบบยา    ยาเม็ด  ขนาด 4 มิลลิกรัม
                   ยาน้ำ ความแรง 2 มิลลิกรัม / 5 มิลลิลิตร
วิธีใช้ยา       รับประทานยานี้เฉพาะเวลามีอาการเท่านั้น

  • เด็กอายุ 2-12 ปี รับประทานวันละ 0.35 มก./น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง หรือให้ตามน้ำหนัก ดังนี้
น้ำหนัก (กิโลกรัม) รับประทานครั้งละ รับประทานวันละ
10-15 ครึ่งช้อนชา 3 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
16-25 1 ช้อนชา หรือ ครึ่งเม็ด 3 ครั้งหลังอาหาร
26-35 1 ช้อนชาครึ่ง หรือ ครึ่ง-1 เม็ด 3 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
มากกว่า 35 2 ช้อนชา หรือ 1 เม้ด 3 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
  • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร


ข้อควรระวัง  

  • ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี การใช้ยาในเด็กอายุ 2-6 ปี จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และต้องใช้ยาอย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 6-11 ปี
  • ยานี้จะทำให้ท่านมีอาการง่วงซึมได้ ควรหลีกเลียงการขับรถหรือการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร หลังรับประทานยา
  • ยานี้อาจจะทำให้ตาแห้งมองเห็นไม่ชัด ดังนั้นผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนส์อาจจะรู้สึกไม่สบายตา โดยอาจจะใช้ยาหยอดตาที่ช่วยหล่อลื่นในตา
  • เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ยาสูตรผสมสำหรับยาแก้หวัด แก้ไอ ขับเสมหะ และแก้คัดจมูกจำนวนมากมียานี้ผสมอยู่จึงต้องระมัดระวังถ้าจะใช้ร่วมกับยานี้ โดยต้องตรวจสอบว่าส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นซ้ำซ้อนกับยาหรือไม่เพื่อป้องกันการได้รับยาเกินขนาด


เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 116-117


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์